Οσφυαλγία

2020-03-25


Ένας όρος που συναντάμε καθημερινά στα φυσιοθεραπευτήρια μας. Τι ακριβώς όμως σημαίνει ο όρος αυτός; 

Ο όρος οσφυαλγία προέρχεται από μια σύνθετη λέξη (οσφύ και άλγος= πόνος). Άρα ο όρος οσφυαλγία δεν είναι διάγνωση αλλά σύμπτωμα.

Ανατομικά στοιχεία

Ανατομικά η οσφυϊκή μοίρα αποτελείται από 5 σπονδύλους. Ο κάθε σπόνδυλος αποτελείται από επιμέρους τμήματα όπως είναι το σώμα, το τόξο, το τρήμα από το οποίο αναδύεται ο νωτιαίος μυελός με τα νωτιαία νεύρα, οι αποφύσεις και ο μεσοσπονδύλιος δίσκος. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται από τον ινώδη δακτύλιο εξωτερικά και τον πηκτοειδή πυρήνα προς τα μέσα.

24ωρη συμπεριφορά δίσκου

Όταν ο μεσοσπονδύλιος δίσκος δεν φορτίζεται όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, τρέφεται απορροφώντας νερό. Έτσι κατά την πρωινή έγερση θα παρατηρήσουμε διαφορά στο ύψος μας 1-2%. Παράλληλα όμως είναι αρκετά πιο 'δύσκαμπτος' στις δυνάμεις κάμψεις. Αντίθετα κατά την διάρκεια της ημέρας που ο δίσκος φορτίζεται, αποβάλλει τα υγρά του μειώνοντας το ύψος του κατά 10% και παράλληλα το εύρος κίνησης αυξάνεται.

Πιθανές πηγές πόνου

Ο πόνος μπορεί να προέλθει από ιστούς που φέρουν νεύρωση.

Μερικοί από αυτούς είναι :

* Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος ο οποίος φαίνεται να είναι μια πιθανή και συχνή πηγή πόνου στην οσφύ

* Οι ιερολαγόνιες και ζυγωαποφυσιακές αρθρώσεις

* Τα σπονδυλικά σώματα

* Ο συνδετικός ιστός των νέυρων

* Οι τοπικοί μύες κ.α

Επιβαρυντικοί παράγοντες

Η έναρξη της οσφυαλγίας πάντα σχετίζεται με κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες και αυτοί χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.

* Τρόπος ζωής δηλαδή οι καθημερινές δραστηριότητες του κάθε ατόμο

* Φυσικοί και εμβιομηχανικοί παράγοντες όπως

α) Συχνό ή παρατεταμένο σκύψιμο               

β) Άρση μεγάλου φορτίου ή συχνές άρσεις φορτίων

* Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Κινήσεις οσφυικής μοίρας

Κατά την κάμψη και την έκταση της Σπονδυλικής στήλης συμβαίνουν διάφορες μεταβολές στους οσφυϊκούς σπονδύλους.

Κατά την κάμψη της οσφυϊκής μοίρας:

* Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος συμπιέζεται προς τα εμπρός

* Ο οπίσθιος ινώδης δακτύλιος διατείνεται

* Ο πηκτοειδής πυρήνας μετατοπίζεται προς τα πίσω

* Αυξάνεται το μήκος του σπονδυλικού καναλιού

* Ο νωτιαίος μυελός και το περιφερικό νευρικό σύστημα βρίσκονται σε τάση

* Η πίεση εντός του δίσκου αυξάνεται έως 80% σε πλήρη κάμψη

Κατά την έκταση της οσφυϊκής μοίρας:

* Ο μεσοσπονδύλιο δίσκος συμπιέζεται προς τα πίσω

* Ο πρόσθιος ινώδης δακτύλιος διατείνεται

* Συμπίεση ακανθώδων ή αρθρικών αποφύσεων

* Ο πυκτοειδής πυρήνας μετατοπίζεται πρόσθια

* Μειώνεται το μέγεθος του σπονδυλικού καναλιού και των τρημάτων

* Η πίεση εντός το δίσκου μειώνεται κατά 35%

Οι δραστηριότητες της καθημερινότητας μας είναι κυρίως καμπτικές και όχι εκτατικές. Άρα η συχνότητα της κάμψης σε συνδυασμό με την καθιστή θέση οδηγεί στην απώλεια της έκτασης που έχει σαν αποτέλεσμα την αρχή πολλών δυνών. 

Επομένως αφού η κάμψη της οσφυϊκής μοίρας προκαλεί τόσες αρνητικές μεταβολές στο εσωτερικό του σπονδύλου πρέπει οι καθημερινές δραστηριότητες μας να εκτελούνται με εργονομικό τρόπο έτσι ώστε να μειώσουμε όσο το δυνατό μπορούμε τις δυνάμεις εντός του δίσκου και κατά συνέπεια να μειώσουμε τον πόνο στην οσφύ.

Μην διστάζετε να επικοινωνείτε με τον Φυσιοθεραπευτή σας για να σας δώσει τις κατάλληλες συμβουλές και να σας καθοδηγήσει σε ένα πιο ανώδυνο τρόπο ζωής. Αυτές οι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μας θα κάνουν την διαφορά.
Τζωρτζίνα Χούρη

Φυσικοθεραπεύτρια BSc