Δημοσίευση στο περιοδικό "Πορεία Ζωής" του ΣύΡεΚ

2023-06-09

Μία μικρή δημοσίευση στο τεύχος 38/Μάιος 2023, στο περιοδικό "Πορεία Ζωής" του Συνδέσμου Ρευματοπαθών Κύπρου, με θέμα ¨"Εργονομία στον χώρο εργασίας".