Άρθρα

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ονομάζεται η συμπίεση του μέσου νεύρου στο επίπεδο του καρπού. Ο καρπιαίος σωλήνας εντοπίζεται στη βάση της παλάμης (Katz and Simmons, 2002) και σχηματίζεται απο τα οστά του καρπού στην πάνω επιφάνεια και τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού στην κάτω. Μέσα απο το σωλήνα περνούν 9 τένοντες (καμπτήρες καρπού και δακτύλων) μάζι...

Η μάλαξη κοινώς ως μασάζ είναι μια τεχνική την οποία την χρησιμοποιούμε και εμείς οι φυσιοθεραπευτές για τη βελτίωση του πόνου και την προώθηση της αποκατάστασης οποιουδήποτε μυοσκελετικού τραυματισμού σε μη ενεργά αλλά και αθλούμενα άτομα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναζωογόνηση του σώματος αλλά και της ψυχής μετά απο μια κουραστική και...

Η ποδοκνημική άρθρωση είναι μια γωνιώδης άρθρωση με ένα βαθμό ελευθερίας και σχηματίζεται απο τον αστράγαλο και την κνήμη. Οι συνδέσμοι που προσασπίζουν την έξω πλευρά της ποδοκνημικής είναι ο πρόσθιος αστραγαλοπερονικός, ο οπίσθιος αστραγαλοπερονικός και ο πτερνοπερονικός, ενώ την έσω πλευρά ο δελτοειδής σύνδεσμος ο οποίος διακρίνεται σε 4 μοίρες...